Utökat råmateriallager

Vi har nu utökat vår verksamhet med ett råmateriallager på cirka 350 kvadratmeter. Lokalen ska användas till kapning, lagerhållning av råmaterial och ankommande gods.